Khoa Thương mại điện tử
hotline hỗ trợ
CÁC KHÓA HỌC

Trang bị cho học viên đầy đủ những quy chuẩn an toàn trong quá trình lắp đặt, sửa chữa của hệ thống Thang máy, thang ...
Trang bị cho học viên những kiến thức về quy trình lắp đặt vận hành Thang máy, thang ...
Trang bị cho học viên những kiến thức về quy trình vận hành và cứu hộ hệ thống thang máy, thang ...
Trang bị cho học viên những kiến thức về hệ thống thang máy, nghiệp vụ bảo trì hệ thống Thang máy, Thang cuốn ...
Trang bị cho học viên những kiến thức về hệ thống thang máy, thang cuốn; các quy trình sửa chữa, khắc phục sự cố thang máy, thang cuốn ...
Các đơn vị liên kết